Zespół Polskiego Instytutu Data Center S.A. tematyką centrów przetwarzania danych
zajmuje się od 2000 roku, tj. od czasu kiedy w Polsce zaczęły powstawać pierwsze
pomieszczenia o infrastrukturze przystosowanej do obsługi przetwarzania danych.
Zespół merytoryczny stale poszerza swoje kompetencje. Dbamy o staranny dobór
pracowników oraz systematyczne szkolenia.

 • uczestnik prac TC215 WG3 w CENELEC (Data Center Facilities
  and Infrastucture) – opracowanie norm serii EN 50600,

 • ekspert w Komitecie ISO/IEC JTC 1/SC 39 Sustainability 
  for and by Information Technology,

 • przewodniczący Komitetu Technicznego nr 173 Polskiego
  Komitetu Normalizacyjnego,

 • członek Institute of Electricaland Electronics Engineers (IEEE),

 • członek Building Industry Consulting Service International (BICSI),

 • konsultant wielu przedsiębiorstw państwowych 
  i prywatnych w zakresie infrastruktury Centrów Przetwarzania Danych.

Praca edukacyjna i szkoleniowa:

 • autor publikacji „Projektowanie Centrów
  Przetwarzania Danych”,

 • wykładowca przedmiotu „Projektowanie Centrów 
  Przetwarzania Danych” na studiach dziennych 
  w Politechnice Warszawskiej.

 • zajmuje się identyfikacją potencjału oszczędności energii 
  w budynkach, instalacjach grzewczych, wentylacyjnych 
  i klimatyzacyjnych,
 • ocenia sprawność zarządzania energią w obiektach 
  o różnym przeznaczeniu,
 • koordynuje projekty naukowo -badawcze i wdrożeniowe
  realizowane w zespołach polskich i międzynarodowych.