Polski Instytut Data Center S.A.

 

ul. Relaksowa 45, 02-797 Warszawa,

tel. 22 403 90 01, kom. 605 834 048

www.pidc.pl, e-mail: info@pidc.pl

 

Kapitał zakładowy: 100 000 zł (opłacony w całości);

NIP 951-236-43-36, REGON 146439464

KRS 0000449763 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego